OSIE FPT

DO POJAZDÓW DUŻEJ ŁADOWNOŚCI

• OSIE PRZEDNIE I TYLNE DO POJAZDÓW O MASIE 18 – 40 TON

• DOSTĘPNE WERSJE TARCZOWE I BĘBNOWE

• ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

• WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, LEKKIE

- NAPĘDOWE:

- NIENAPĘDOWE:

POJEDYNCZA REDUKCJA:

PODWÓJNA: